ANBI

Vanaf 1 januari 2014 stelt de Belastingdienst een aantal nieuwe voorwaarden aan ANBI-instellingen.
Zo moeten de volgende gegevens openbaar gemaakt worden via een internetsite:

* de naam: Stichting Dominique Roemenië

* het fiscaal nummer: 8103.92.768

* de contactgegevens: zie Contact

* de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: zie Contact

* het beleidsplan: zie Wat doet SDR

* het beloningsbeleid: bestuursleden verrichten hun bestuurlijke taak onbezoldigd

* de doelstelling: zie Wat doet SDR

* een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Nieuwsbrieven

* een financiële verantwoording: zie het laatste financiële jaarverslag