Wat doet SDR

De Stichting is een organisatie zonder winstoogmerk, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, d.d. 19-03-2001 onder nummer 09119757 en heet officieel 'Stichting Dominique Roemenië'.

Doelstellingen
1.  Continuering van bestaande activiteiten en samenwerkingsverbanden.

2.  Het blijven onderhouden van de contacten met de straatkinderen via de straat en via instituten.

3.  Het ondersteunen van gezinnen door het (mede)financieren van o.a.:
in directe zin:
- het verbouwen/renoveren van huizen, bv. na calamiteiten.
in indirecte zin:
- inkoop van voedsel en kleding;
- beroepsopleidingen via scholing en schoolmaterialen;
- ondersteuning bij medische kosten, huur- en schoolgeldproblemen.

4.  Op alle mogelijke manieren hulp bieden aan mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

Beleidsplan
Het is het beleid van de Stichting om aanvragen om ondersteuning te honoreren, mits deze passen binnen de doelstellingen en voor zover de beschikbare middelen het toelaten.

De inkomsten worden verkregen door giften van onze donateurs.

Het vermogen wordt op een veilige manier (spaarrekening) beheerd. Het bestuur beoordeelt alle aanvragen om ondersteuning. Er zijn ter plaatse betrouwbare contactpersonen gevonden, die toezien op de rechtmatige besteding van de gelden.