Wat doet SDR

De Stichting is een organisatie zonder winstoogmerk, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, d.d. 19-03-2001 onder nummer 09119757 en heet officieel 'Stichting Dominique Roemenië'.

Doelstellingen
1.  Continuering van bestaande activiteiten en samenwerkingsverbanden.

2.  Het blijven onderhouden van de contacten met de straatkinderen via de straat en via instituten.

3.  De Stichting wil families ondersteunen door het (mede)financieren van o.a.:
in directe zin:
- het slaan van waterputten;
- de aanleg van elektriciteitsvoorzieningen.
in indirecte zin:
- het inkopen van voedsel en kleding;
- beroepsopleidingen via scholing en stageplaatsen;
- ondersteuning bij medische kosten, huur- en schoolgeldproblemen.

4.  Een dagopvang (mede)realiseren waar kansarme kinderen worden voorbereid om naar school te gaan, waar ze sociale vaardigheden leren en eventueel voorbereid worden op het volgen van een opleiding en hen zo nodig van maaltijden te voorzien.

5.  Op alle mogelijke manieren hulp bieden aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.