Uw gift

U kunt ons werk steunen door geld over te maken op bankrekening
NL97 RABO 0131 6447 69, ten name van 'Stichting Dominique Roemenië' te Malden.
Of door SDR te gedenken in een legaat.

Garantie met betrekking tot de besteding van uw gift
Onze voorzitter gaat elk jaar een aantal maanden zelf naar Roemenië om erop toe te zien dat uw gift daadwerkelijk wordt besteed aan de goede doelen waarvoor u ze schenkt.

Verantwoording
De Stichting legt via nieuwsbrieven verantwoording af over de besteding van uw gift. Indien u dit wenst kunt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen.

ANBI
Sinds 1 januari 2008 is SDR door de Belastingdienst erkend als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor is het mogelijk voor de gevers om in aanmerking te komen voor belastingaftrek van hun gift.

Voor schenkingen, successie of aftrek van giften (in de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting) kunnen u én SDR onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van fiscale voordelen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Als u hier klikt, komt u terecht op de webpagina van de Belastingdienst, waar u kunt zoeken of SDR nog een ANBI-status heeft.
Geef als naam 'Stichting Dominique Roemenie' (zonder puntjes op de laatste e), en als vestigingsplaats 'Malden'.

Vanaf 1 januari 2014 stelt de Belastingdienst een aantal voorwaarden aan een ANBI.
Zie hiervoor ANBI.