Historie

Reeds vanaf 1992 is onze voorzitter actief in Roemenië. Zij hield zich voornamelijk bezig met het perspectief bieden voor een betere toekomst van straatkinderen in Iaşi.
De vele contacten die hieruit zijn ontstaan hebben geleid tot alle activiteiten die zij inmiddels ontplooit.

Uitgangspunt was om kinderen in nood te helpen. Daartoe heeft zij contacten met straatkinderen opgebouwd en zijn er initiatieven genomen waardoor er in hun eerste levensbehoeften konden worden voorzien: eten, drinken en kleding.
Dit gebeurde in samenwerking met de Fundatio Iosef, het project Calea Bucuriei en andere Nederlandse en Roemeense organisaties.

Het fonds werd tot 2001 uitsluitend ondersteund door familieleden en kennissen.
Zij brachten de benodigde goederen en financiën bij elkaar.
Daarna hebben ook Nederlandse organisaties bijgedragen:
- Stichting Thuisfront voor Straatkinderen te Drachten (Friesland)
- NN uit Schiedam
- Stichting Bisschop Bekkers te Lopik
- Stichting HAR te Wijchen
- Stichting Oost Europa (Friesland)
- Stichting ZZG Eindhoven
- Werkgroep Timata Nuenen
- Stichting Colour4kids te Ede
- Broeder Bert de Meijere (België)
Met hun financiële hulp werd het mogelijk een aantal grotere projecten te starten en daarmee een aantal kinderinstituten op een - in westerse ogen - aanvaardbaar niveau te brengen.

Omdat deze grote projecten als afgesloten kunnen worden beschouwd, hebben we eind 2016 besloten om geen sponsoren meer te benaderen. Met de beschikbare financiële middelen proberen we sindsdien aanvragen te honoreren, die passen binnen onze doelstelling. We hebben in Roemenië betrouwbare contactpersonen gevonden die toezien op de besteding van de toegekende financiële hulp.